Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 515 268 322 kontakt@michalswierczek.pl
"Chcę, potrafię i mogę pomóc tym osobom, które pragną zmienić swoje życie."

Interwencja kryzysowa

kryzysowa interwencja terapia

Czy można dokonać jakiejś interwencji, która pozwoliłaby przerwać proces chorobowy osoby uzależnionej od alkoholu?

Tak, są takie metody interwencji, ale wymagają one starannego przygotowania się do niej przez członków rodziny i przyjaciół osoby uzależnionej. I dobrze aby w ten proces zaangażować też profesjonalistę w dziedzinie problemów uzależnień.

Metoda ta polega na zbiorowym zainterweniowaniu i skonfrontowaniu osoby uzależnionej z faktami z jej życia, ewidentnie wskazującymi na chorobowy zespół uzależnienia alkoholowego.

Bliscy gromadzą fakty, które w trakcie zainicjowanego spotkania z osobą, która jest po kolejnym ciągu alkoholowym, przedstawiają osobie pijącej, informując o swojej trosce o jego życie oraz o tym że nadal nie będą już ponosić konsekwencji picia uzależnionego.

Konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie takiej konfrontacji, wybranie odpowiedniej chwili na jej przeprowadzenie, wskazane byłoby też, aby w takim spotkaniu brał udział profesjonalista w dziedzinie uzależnień, który dbałby o odpowiedni klimat takiej rozmowy jak i w stosownej chwili zaproponował konkretne wyjście z tej chorej sytuacji, poprzez nakłonienie pijącego do podjęcia terapii lub innych działań, zmierzających do znacznej redukcji szkód, spowodowanych przez osobę chorobliwie korzystającą z alkoholu.

Podjęciu takiej interwencji sprzyja kilka spotkań, odbytych wcześniej w gronie osób zainteresowanych pomocą bliskiej osobie uzależnionej. Wskazane jest również, aby osoby bliskie dowiedziały się jak najwięcej o tej ciężkiej, postępującej, śmiertelnej chorobie jaką jest nieleczony zespół uzależnienia alkoholowego. Wielką pomocą dla bliskich alkoholika są również spotkania osób żyjących z uzależnionym, organizowane przez wspólnotę Al-Anon, gdzie bliscy dzielą się swoimi doświadczeniami zarówno z okresu picia bliskiej osoby jak i z przebiegu procesu zdrowienia. Więcej informacji na temat tej wspólnoty jak i czasu i miejsc jej spotkań można znaleźć na stronie internetowej:

www. al-anon.org. pl

Jeśli chcielibyście zasięgnąć więcej informacji o metodzie interwencji kryzysowej, poszukajcie specjalisty uzależnień w swojej okolicy i umówcie się z nim na spotkanie.

Nie Ty spowodowałeś/aś to, że twój bliski się uzależnił i sama nie jesteś w stanie jego problemów alkoholowych rozwiązać. Przełam fałszywą barierę wstydu i zacznij rozmawiać o waszych alkoholowych problemach. Działaj, przerwij ten krąg niemożności. Możesz przynieść ulgę nie tylko swojemu alkoholikowi, ale przede wszystkim sobie.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej