Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 515 268 322 kontakt@michalswierczek.pl
"Chcę, potrafię i mogę pomóc tym osobom, które pragną zmienić swoje życie."

Notka biograficzna terapeuty

Michał Świerczek terapeuta

Michał Świerczek

Jestem instruktorem terapii uzależnień w procesie certyfikacji, posiadam uprawnienia do pracy z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 4100-2015 oraz wieloletnim doświadczeniem życiowym jak i zawodowym. Ukończyłem również Szkołę Specjalistów i Instruktorów Terapii Uzależnień w "Broku".

Od 1986 roku brałem udział w wielu przedsięwzięciach związanych z tematyką uzależnień. Współtworzyłem bądź uczestniczyłem w powoływaniu do życia wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowych.

Od 2002 roku posiadam Międzynarodowy Certyfikat w dziedzinie uczenia i rozwoju osób dorosłych według standardów The Chartered Institute of Personnel and Development (Wielka Brytania).

Przez 15 lat pracowałem jako trener, prowadząc szkolenia z umiejętności miękkich, dla  osób pragnących zwiększyć swój potencjał życiowy i zawodowy. W tym okresie przez dwa i pół roku w ramach projektów unijnych prowadziłem treningi kompetencji społecznych i życiowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kilkudziesięciu gminach Polski południowo-wschodniej.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu sesjach profilaktycznych programu "NOE" realizowanego dla młodzieży szkolnej, w których łącznie wzięło udział kilkanaście tysięcy uczniów z Małopolski. Program profilaktyczny "NOE" jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To program z zakresu profilaktyki alkoholowej, którego głównym celem jest zapobieganie stratom, występującym z powodu nadużywania środków psychoaktywnych. Prowadzony jest w formie efektownego show - dużym atutem są  z pewnością poruszające, osobiste doświadczenia prowadzących.

Mam za sobą wiele wystąpień publicznych, audycji w radio i TV, publikacji tematycznych. Obecnie pracuję nad książką poświęconą ruchom trzeźwościowym na Podhalu.

W młodości sam borykałem się z problemem uzależnienia od  alkoholu. Od trzydziestu lat żyję jednak w pełnej abstynencji. Jako terapeuta i wolontariusz wspieram osoby uzależnione w procesie leczenia, dostarczając i podtrzymując ich motywację do trzeźwienia i stałej przemiany, poprawy relacji z innymi, podnoszenia jakości swojego życia.

Udzielam konsultacji indywidualnych i rodzinnych osobom z problemami uzależnień, nie tylko od alkoholu, ale również narkotyków, leków psychotropowych, dopalaczy i innych zachowań kompulsywnych. Pracuję również z rodzinami i parami borykającymi się z problemami uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W procesie pomagania wykazuję wiele zaangażowania i empatii.

Mieszkam w Rabce-Zdroju – mieście dzieci świata. Jestem szczęśliwie żonaty od 38 lat. Wraz z żoną Małgorzatą wychowaliśmy czwórkę wspaniałych dzieci, doczekaliśmy się już wnuków. Jestem góralem gorczańskim, urodzonym życiowym optymistą. Kocham góry, folklor góralski, dobrą książkę i dobry film, ale szczególną miłością darzę swoją pracę i możliwość pomagania ludziom, którzy znaleźli się w życiowym kryzysie.

Chcę, potrafię i mogę pomóc tym osobom, które pragną zmienić swoje życie.

Michał Świerczek terapie uzależnieńJeśli masz taką chęć bądź potrzebę, proszę o kontakt:

adres e-mail: kontakt@michalswierczek.pl

tel. +48 515 268 322

Na pewno odpowiem.

Pozdrawiam, życzę powodzenia!